Margit Salzinger

Last update 24. 06. 2019
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2007
E. Scharang
tv

2004
E. Scharang
tv

Year
Title
Director

2020
D. Schalko
tv

2019
M. Kren
tv

2017
C. Frosch
kino

2016
D. Schalko
tv

2016
P. Payer
tv

2015
J. Baier
tv

2014
D. Schalko
tv

2013
A. Prochaska
tv

2012
M. Alexandre
tv

2011
D. Schalko
tv

2010
M. Alexandre
tv

2010
D. Schalko
kino

2009
X. Schwarzenberger
tv

2008
R. Dornhelm
kino

2007
U. Egger
tv

2005
R. Dornhelm
tv

2004
H. Sicheritz
tv

2002
X. Schwarzenberger
tv

2001
X. Schwarzenberger
tv

2000
X. Schwarzenberger
tv

1997
D. Rönfeld, Jörg Grünler, Michael 'Mike' Zens
tv

Year
Title
Director

2006
A. Niessner
tv

2003
P. Danquart
kino

2003
W. Murnberger
kino

2001
H. Werner, Stefan Klisch
tv

2001
W. Murnberger
tv

2000
W. Murnberger
kino

1999
W. Murnberger
tv

1999
H. Sicheritz
kino

1998
W. Murnberger
tv

1998
A. Prochaska
kino

1997
S. Wagner
kino

Year
Title
Director

OTHER PROJECTS
Year
Title


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema