Peter Hofmann

Last update 10. 10. 2017
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2019
H. Dietz
tv

2017
J. Schäuffelen
tv

2016
J. Papavassiliou
tv

Year
Title
Director

2002
W. Bannert
tv

1994
A. Gruber
kino

Year
Title
Director

2016
J. Pölsler
tv

2015
C. Molina
tv

2014
S. Boss
tv

2014
R. Dornhelm
tv

2013
K. Windfeld
tv

2013
J. Pölsler
tv

2012
H. Barthel
tv

2012
A. Kopriva, M. Riebl
tv

2011
F. Herzogenrath
tv

2010
W. Murnberger
tv

2010
J. Pölsler
kino

2010
W. Murnberger
tv

2009
w. Bannert/Riebl/Jüptner
tv

2009
W. Bannert, C. Jüptner, M. Riebl
tv

2008
M. Kreihsl
tv

2007
R. Schwabinitzky
tv

2007
T. Kronthaler
tv

2007
H. Barthel, C. Jüptner, M. Riebl
tv

2006
T. Selge
tv

2006
S. Zanke
tv

2005
H. Barthel, C. Jüptner
tv

2004
R. Düringer
kino

2003
M. Zens, C. Lang, P. Sämann
tv

2003
H. Barthel
tv

2001
M. Schell
kino

1997
D. Graf
tv

1996
D. Graf
tv

Year
Title
Director

2005
S. Hormann
tv

2003
C. Faudon
tv

2002
W. Masten
tv

2002
D. Graf
kino

2001
X. Schwarzenberger
tv

2001
P. Patzak
tv

1999
M. Serafini
tv

1999
M. Serafini
tv

1999
S. Orme
tv

1999
G. Spielmann
kino

1998
D. Graf
tv

1998
D. Graf
tv

1998
J. Fabrick
tv

1996
D. Graf
tv

1996
W. Dickmann
tv

1994
A. Reitzenstein
tv


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema