Last update 14. 02. 2016
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2015
N. Leytner
tv

2014
R. Richter
tv

2013
A. Prochaska
tv

2012
M. Alexandre
tv

2011
J. Vilsmaier
tv

2011
K. Wichniarz
tv

2010
M. Alexandre
tv

2010
E. Hörtnagl
tv

2009
B. Fischerauer
tv

2008
B. Fischerauer
tv

2008
R. Dornhelm
kino

2007
E. Riedlsperger
tv

2007
H. Sicheritz
kino

2005
R. Dornhelm
tv

2004
H. Sicheritz
tv

2004
C. Lang, M. Zens u.a.
tv

2004
E. Scharang
tv

2003
M. Zens, C. Lang, P. Sämann
tv

2003
B. Jacquot
tv

2002
R. Schwaenitzky
tv

2000
K. Mrkwicka
kino

2000
H. Sicheritz
tv

2000
F. Lehner
kino

1999
H. Sicheritz
kino

1999
H. Blumenberg
tv

1998
A. Prochaska
kino

1998
P. Weck
tv

1998
N. Beilharz
tv

1998
N. Beilharz
tv

1997
D. Rönfeld, Jörg Grünler, Michael 'Mike' Zens
tv

1996
F. Antel
kino

1996
P. Patzak
tv

1995
J. Grünler
tv

1995
G. Friedel
tv

1995
W. Glück
tv

1994
A. Corti
tv

1993
R. Schwabenitzky
tv

1992
E. Riedlsperger
tv

1992
H. Marecek
tv

1992
A. Reitzenstein
tv

1991
E. Riedelsberger
tv

1988
K. Brandauer
tv

1987
D. Schwarzbach
tv

1987
K. Junek
tv

1987
K. Brandauer
tv

1986
H. Pils
tv

1984
A. Reitzenstein
tv

1982
F. Lehner
tv

1981
J. Goldschmidt
tv

1981
E. Marboe
tv

1981
E. Marboe
tv

1981
H. Pils
tv

1980
H. Schwarzbach
tv

1980
H. Pils
tv

1980
K. Junek
tv

1980
L. Stepanik
tv

1979
A. Corti
tv

1979
H. Tögel
tv

Year
Title
Director

1988
I. Szabó
kino

1985
I. Szabó
tv

OTHER PROJECTS
Year
Title

2007

2005

2004


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema